KOMUNIKAT

 

Straż Miejska w Pile informuję , że zgodnie z

Uchwałą Nr XXXIV/426/13 Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piły ,

rozdział 2. §2 punkt 1

do obowiązków właściciela posesji , zarządców nieruchomości należy:

Usuwanie błota, śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń. Usuwanie powinno odbywać się systematycznie w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nie utrudniający ruch pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach.

Grzywna za nie wykonanie obowiązku to mandat karny do 100 zł.

Skip to content