Komunikat hydrologiczny nr 1H/2021

 

Ostrzeżenie nr 1H/2021

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

OSTRZEGA

od godziny 23.00 w dniu 29 czerwca 2021 r.

do godziny 07.00 w dniu 30 czerwca 2021 r.


Obszar: zlewnie dopływów Warty i Noteci (wielkopolskie)


Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

podpisał

Kierownik GCZK

Wojciech Nosek

Skip to content