Posiedzenie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

W dniu 19 stycznia 2022 roku, zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Z 2007r., Nr 89, poz 590 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 z poźn. zm) Prezydent Miasta Piły zwołał nadzwyczajne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omawiano możliwości i sposoby zapobieżenia paraliżowi funkcjonowania miasta, z powodu pandemii koronawirusa. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Piotr Głowski, szefowie miejskich spółek świadczących usługi dla mieszkańców oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym i ochroną zdrowia. Wnioski ze spotkania prezydent przedstawił dzisiaj dziennikarzom.

Więcej informacji: https://bit.ly/3nIAJMo
Skip to content