Zamknięcie przejazdu kolejowego

 

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tym-czasowej organizacji ruchu informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1161P, ul. Młodych w m. Piła w km 91+435. linii kolejowej nr 354 w dniach od 02.08.2019r od godz. 7:00 do dnia 05.08.2019 do godz. 24:00 Zamknięcie związane jest z wymianą nawierzchni torowej.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia.

Skip to content