Informacje

 

W Polsce straż gminna i miejska jest to umundurowana formacja tworzona przez radę miasta (gminy) mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta (gminy).

Podstawą ich działania jest ustawa o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisem (Rozdz. I, Art.2. pkt 3.) w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę „straż miejska”.

Straż Miejska wykonuje zadania:

określone w ustawie o strażach gminnych oraz w przepisach odrębnych w tym aktach prawa miejscowego;

związane z prowadzeniem indywidualnych kart wyposażenia pracowników (sorty mundurowe).

Pracownicy Straży Miejskiej w Pile: 

Kierownictwo

Referat Prewencji

Referat d/s Zarządzania Kryzysowego

Skip to content