Powodzie i podtopienia

 

Postępowanie przed powodzią i w czasie powodzi

W czasie zagrożenia podtopieniowo – powodziowego

 • Włącz odbiornik radiowy na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania nadawanych komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;

 • Miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy (np. kosztowności, sprzęt RTV i AGD) przenieś na górne kondygnacje budynku;

 • Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny oraz pozostałe (np. karty kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, akty notarialne, itp.) przed zalaniem;

 • Zgromadź w domu i zabezpiecz przed zalaniem niezbędne zapasy niepsującej się żywności, wody pitnej, lekarstw i środków opatrunkowych;

 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku (do 50 kg na osobę dorosłą);

 • Zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła (latarki, baterie, świece);

 • Uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia. Przekaż informacje o miejscu swojego pobytu rodzinie lub znajomym zamieszkałym poza terenem zagrożonym powodzią;

 • Jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;

 • Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem, folię);

 • Usuń z terenu posesji pojazdy mechaniczne i przemieść je w bezpieczne miejsce;

 • Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje i materiały niebezpieczne reagujące z wodą;

 • Jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj, aby w chwili nadejścia fali powodziowej nie były uwiązane i w razie potrzeby, mogły same się uratować, najlepiej pozwól na ich prewencyjną ewakuację;

 • Jeżeli masz dostęp do Internetu, monitoruj na bieżąco stan zagrożenia powodziowego.

W czasie podtopień – powodzi

 • Kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie energetyczne, odłącz sieć gazową, a także zamknij zawory (zasuwy) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe workami z piaskiem i uszczelnij szambo;

 • Jeżeli posiadasz telefon komórkowy, miej go przy sobie;

 • Włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji powodziowej. Zazwyczaj radio podaje również informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;

 • Przygotuj się na ewentualną ewakuację;

 • Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce;

 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wody z zalanej studni (pod żadnym pozorem nie wolno tej wody pić, używać do gotowania, prania, mycia lub kąpieli);

 • W przypadku niebezpieczeństwa, natychmiast przemieść się wraz z rodziną na wyżej położone tereny;

 • W przypadku wezwania do opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Małym dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką włóż do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;

 • Jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla najbliższych lub sąsiadów, dokąd i kiedy się ewakuowałeś;

 • Jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie rejestracyjnym; w ten sposób rodzina łatwiej Cię odnajdzie;

 • Jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym terenie, szybko opuść pojazd i udaj się na najwyżej położone (bezpieczne) miejsce;

 • Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach;

 • Postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;

 • Nie odmawiaj pomocy innym, w tym podmiotom ratowniczym.

Skip to content