Informacje

 

Program oraz tematyka zajęć dydaktycznych

  1. „Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”

Tematy:

1) „Kto mnie chroni i pomaga?”

zakres tematyczny:

– przedstawienie zadań Straży Miejskiej oraz innych służ ratunkowych,

– zapoznanie z numerami alarmowymi.

2) „Bezpieczna droga do przedszkola”

zakres tematyczny:

– przestrzeganie zasad przechodzenia przez jezdnię i przejazd kolejowy,

– prawidłowe poruszanie się po chodniku,

– widoczność pieszego na drodze,

– podstawy zasad ruchu drogowego.

3) „Bezpieczne dzieci” – bezpieczne postawy jakie przestrzegać powinny dzieci, aby uniknąć najpoważniejszych niebezpieczeństw.

zakres tematyczny:

– bezpieczeństwo w domu,

– zabawa i ulica,

– pies (przyjmowanie bezpiecznych pozycji w przypadku ewentualnego ataku zwierzęcia),

– dzieci i Internet.

4) „Wiem – pomagam – ratuję”

zakres tematyczny:

– zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– właściwe informowanie służb ratunkowych,

– ćwiczenia praktyczne.

5) „Rowerowy ruch drogowy”

  1. a) dla grup przedszkolnych:

zakres tematyczny:

– zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi,

– zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

  1. b) dla uczniów szkół podstawowych:

zakres tematyczny:

– przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem,

– praktyczne ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem,

– przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową na terenie MRD,

– przeprowadzanie egzaminów teoretycznych oraz praktycznych na kartę rowerową.

  1. c) dla uczniów szkół gimnazjalnych

zakres tematyczny:

– przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem,

– praktyczne ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem,

– znajomość znaków drogowych.

  1. d) dla seniorów:

zakres tematyczny:

– przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem,

– praktyczne ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem,

– znajomość znaków drogowych,

– podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy.

6) „Dbaj o środowisko – segreguj odpady”

zakres tematyczny:

wyjaśnienie jak segregacja odpadów wpływa na środowisko,

– zapoznanie z podstawowymi zasadami segregacji odpadów,

– omówienie problemu zaśmiecania, w tym również dzikie wysypiska śmieci

7) „Obowiązki właścicieli wobec zwierząt domowych ”

zakres tematyczny:

– przedstawienie obowiązków, które spoczywają na właścicielach zwierząt,

– -omówienie zasad zachowania się ludzi wobec zwierząt wolno żyjących.

8) „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” (pokaz + prezentacja)

Skip to content